دین اسلام ، دینی است جهان شمول که هدف آن سعادت کليه ابناء بشری می باشد و در این راستا،پرچمدار اصلی ابلاغ پیام جهانی دین مبین اسلام راستین به تک تک مردم جهان ، در مرحله اول حوزههای علميه می باشند تا با تربیت طلاب، محققان و مدرسان کارآمد در همه عرصه ها این وظیفه را به انجام رسانند لذا در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری حفظه الله و جامه عمل پوشاندن به تاکیدات معظم له، این مرکز تلاش نموده است تا این رسالت مهم را به سرانجام رساند.

  • معرفی گردشگری مذهبی