معرفی گردشگری مذهبی

معرفی گردشگری مذهبی و توریسم (قدیمی‌ترین شاخه‌های گردشگری)

معرفی گردشگری مذهبی

معرفی گردشگری مذهبی و توریسم

از مهمترین شاخه‌های گردشگری که دارای سهم عمده‌ای از گردشگری و جهانگردی می‌باشد، گردشگری مذهبی می‌باشد. تاریخچه‌ی این نوع گردشگری را می‌توان به قدمت ادیان دانست و بی‌شک از قدیمی‌ترین شاخه‌های گردشگری می‌باشد. سازمان جهانی گردشگری[1]، مذهب را یکی از قوی‌ترین محرک های گردشگری می‌داند.

البته امروزه می‌بایست دامنه گردشگری مذهبی را گسترده تر نمود و آنرا منحصر در گردشگری با هدف بازدید از اماکن مذهبی ندانست. بطور کلی می‌توان گردشگران مذهبی را در دوشاخه اصلی تقسیم بندی کرد: الف) گردشگرانی که با اهداف مذهبی سفر می کنند و سفر آنها بر پایه باورهای دینی آنها می باشد. ب) گردشگرانی که در پی آشنایی با مذاهب وادیان هستند و به نوعی گردشگری ماجراجویانه دارند. مذهب و دین در هر دو گروه نقش محوری و مهمی ایفا می‌کند. در کنار گردشگران مذهبی که به ایران سفر می‌کنند، حجم انبوهی از توریست‌ها، با هدف تاریخی و فرهنگی به ایران مسافرت می‌کنند.

بیشتر توریست‌هایی که به ایران سفر می‌کنند به جنبه‌های تاریخی و فرهنگی ایران توجه دارند و هدف اصلی آنها از سفر به ایران می‌باشد. غالب رسانه‌های غربی تبلیغات سوء بر علیه ایران، فرهنگ ایرانی و اسلام دارند. طبق تحقیقات میدانی که توسط مبلغین جامعه المرتضی ع صورت گرفته است، بیش از 80 درصد توریست‌های امریکایی و اروپایی تحت تاثیر این تبلیغات سوء بوده‌اند. از سوی دیگر و در کنار این تبلیغات رسانه ای، تحولات منطقه ای و گسترش برخی گروه های تندرو باعث افزایش سوالات توریست ها در مورد اسلام و آموزه های اسلامی شده است.

تعداد گردشگران ایران

طبق برآورد مجمع جهانی گردشگری و سفر[2] تعداد گردشگران ایران از 2 میلیون در سال 2010 به پنج میلیون در سال 2015 رسیده است و این روند رو به افزایش می‌باشد. بی شک با بهره گیری از فضا ها و فرصت های پیش آمده می‌توان این سوء برداشت ها در مورد ایران و اسلام را به حداقل رساند و نقش بسزایی در شناساندن فرهنگ اصیل ایرانی و اسلام ناب به گردشگران خارجی داشت.

یکی از مهمترین رسالت هایی که موسسه بین المللی المرتضی علیه السلام در عرصه بین الملل و زمینه گردشگری به عهده گرفته است، شناساندن فرهنگ اصیل ایرانی و اسلام حقیقی به توریست ها می باشد.