درباره ی مرکز

about us

درباره ی مرکز:
دين مبين اسلام، ديني است جهان شمول كه هدف آن سعادت كليه ابناء بشري مي باشد و در اين راستا، پرچمدار اصلي ابلاغ پيام جهاني دين مبين اسلام راستين به تك تك مردم جهان، در مرحلة اول حوز ههاي علميه مي باشند تا با تربيت طلاب، محققان و مدرسان كارآمد در همه عرصه ها اين وظيفه را به انجام رسانند لذا در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری حفظه الله و جامه عمل پوشاندن به تاکیدات معظم له ، این مرکز تلاش نموده است تا اين رسالت مهم را به سرانجام رساند.