معرفی ارزش ها در جامعه المرتضی علیه السلام

values

1- اعتقاد و التزام عملي به ثقلین و مباني فکري اسلام ناب محمدی ص که در مذهب جعفری تبلور یافته است
2- نگرش هدايت گرایانه و آخرت گرايانه در تمامي فعاليتها به منظور زمينه سازي ظهور حضرت حجت بن الحسن عسكري(عج الله تعالي فرجه الشريف) و هدف غايي قرب و رضاي خدا
3- همراستايي فعاليتها و اهداف با چارچوب مباني فكري نظام جمهوري اسلامي ايران

ادامه مطلب