آيين‌نامه انضباطي دوره‌های آموزشی جامعه‌المرتضی

  آيين‌نامه انضباطي دوره‌های آموزشی جامعه‌المرتضی

1-دانش‌پژوهان موظفند رأس ساعت مقرر در كلاس حاضر باشند.

2-مدت زمان هر جلسه يك ساعت و سی دقيقه است.

3-دانش‌پژوهان محترم اجازه خروج پيش از موعد از كلاس را ندارند.

4-حضور دانش‌پژوهان با بيش از ده دقيقه تأخير در كلاس مجاز نمي­باشد. در ضمن هر 3 جلسه تأخير تا ده دقيقه يك جلسه غيبت محاسبه خواهد شد.

5-سه جلسه غيبت به منزله حذف واحد تلقي شده و دانش پژوه از ادامه تحصيل و نيز شرکت در امتحانات محروم خواهد شد. لازم به ذكر است كه هرگونه غیبت می‌بایستی قبلا به صورت کتبی به اطلاع معاونت آموزش رسیده باشد در غیر این صورت به تقاضای دانش پژوهان ترتیب اثر داده نخواهد شد. موارد استثنا باید بلافاصله پس از رفع مشکل کتباًً به اطلاع معاونت آموزش برسد تا بررسی موردی توجیه یا عدم توجیه آن معین گردد.

6-در صورتي كه غيبت دانش پژوه به 2 جلسه معادل 4 ساعت در هر کلاس برسد، معاونت آموزش به وي اخطار کتبی خواهد داد.

7-غيبت در امتحان به منزله نمره صفر بوده و از لحاظ آموزش امكان هيچگونه تجديد نظر وجود نخواهد داشت. دانش پژوهان موظفند برنامه خود را با برنامه امتحانات پايان ترم که قبلاً اعلام و در تابلو اعلانات نصب می­شود، تنظيم نمايند.

8-نمره قبولی و راه‌یابی به ترم بعد 12 می‌باشد و چنانچه میانگین نمرات از 14 کمتر باشد دانش پژوه مشروط می‌شود.

9-دانش پژوهانی كه نمره قبولی در درسی را احراز ننمایند، موظفند تا ارائه مجدد آن درس از سوی مرکز منتظر بمانند و چنانچه درس مزبور پیش نیاز درس دیگری باشد نمی‌توانند درس جدید را انتخاب نمایند.

10-در اولين جلسه به كمك استاد، فردي از ميان دانش پژوهان به عنوان نماينده كلاس جهت هماهنگي­هاي لازم و همکاری با اداره آموزش مرکز انتخاب خواهد شد.

11-به منظور تسلط و پيشرفت هرچه سريعتر و بيشتر، دانش پژوهان موظفند در كلاس و همچنين در ساختمان مؤسسه حتی­الامکان به زبان خارجی صحبت كنند. بديهي است آموزش مركز انتظار دارد دانش پژوهان محترم در اين خصوص همكاري و همياري نمايند.

12-دانش پژوهان موظفند در سه جلسه آغازين هر ترم شركت نمايند، در غير اينصورت طبق نظر شورای آموزش در مورد ایشان تصمیم گیری خواهد شد.

13-افرادي كه در يك درس، دو بار مردود شوند، از ادامه تحصيل در مركز محروم خواهند شد. در صورتي كه اين افراد بخواهند در مركز تحصيل نمايند، طبق نظر شورای گزینش و آموزش در مورد ایشان تجدید نظر می شود و در صورت توافق شوراهای مذکور اين افراد تازه وارد به حساب آمده و بايد كليه مراحل ثبت نام را دوباره از ابتدا آغاز نمایند.

14-دانش پژوهان مي توانند انتقادات، پيشنهادات و نظرات خود را درباره استادان، برنامه های آموزشي، فضاي آموزشي و غيره، با مسئولان مربوطه به صورت كتبي و يا شفاهي در ميان بگذارند و از در میان گذاشتن آن با استادان و ایجاد مزاحمت برای ایشان بپرهیزند.

با تشكر

معاونت آموزش