رویکرد ها و اهداف گردشگری مذهبی و توریسم در جامعه المرتضی علیه السلام

گردشگری مذهبی و توریسمرویکرد ها و اهداف گردشگری مذهبی و توریسم
صرف زبان دان بودن درانتقال آموزه های دینی کفایت نمی کند. انتقال آموزه های اسلامی به مخاطبینی که پیش زمینه اسلامی و یا هیچ پیش زمینه دینی ندارند، نیازمند بهره گیری از فنون و روش های مناسب می‌باشد. مخاطب شناسی و آشنایی با پیش زمینه های فکری مخاطب، کمک شایانی به ایجاد فضای صمیمی می کند. برای گروه های مختلف با ملیت ها و فرهنگ های متنوع می بایست مطالب و سخنان مناسب ارائه شود.

مبلیغن جامعه المرتضی ع، بعد از سپری کردن دوره های تربیت مبلغ بین الملل و همچنین کلاس های گردشگری مذهبی و توریسم، با بایسته ها و ملزومات این عرصه آشنا می شوند.
در کنار تمامی محاسن فعالیت در عرصه گردشگری‌مذهبی و توریست، بیان این نکته خالی از‌لطف نیست که فعالیت دراین زمینه حساسیت ها و ظرافت هایی نیز دارد که با در نظر نگرفتن آنها، نه تنها به نتیجه ی مطلوب نمی رسیم بلکه خواسته و یا ناخواسته موجب تاثیرات منفی در این عرصه می‌شویم.

مهمترین اهداف جامعه المرتضی ع در بخش گردشگری مذهبی و توریسم، برگرفته از آیات قرآن کریم می باشد.
قرآن کریم نسبت به دیگر ادیان شاه کلید همزیستی را بیان می کند و آنها را به گفتگو درباره تقاط مشترک فرا می‌خواند: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ‌(آل عمران/64)اهداف جامعه المرتضی ع، در قالب اهداف کوتاه مدت،میان مدت و بلند مدت در نظر گرفته شده است که این اهداف در طرح جامع بصورت تفصیلی همراه با راهکارها به شرح و تفصیل نگاشته شده اند.