اعضای شورای سیاست گذاری جامعه المرتضی

DSC02789

اعضای شورای سیاست گذاری جامعه المرتضی علیه السلام عبارتند از :

1-حجت الاسلام دکتر سید محمدرضا حجازی

2- حجت الاسلام دکتر سید محمود موسوی

3-حجت الاسلام  مجید مشکی

4-حجت الاسلام عبدالمجید  حکیم الهی

6-حجت الاسلام دکتر نجف لکزایی

7-حجت الاسلام احمد زادهوش

8-حجت الاسلام حجت الله داودی

مهمترین سیاست های جامعه المرتضی علیه السلام

goals

 

سیاست ها:
1)    پرهیز از موازی کاری و ورود به حوزه هایی که متولی خاص دارند مگر در مواقع اعلام نیاز
2)    پرهیز از ایجاد تنش و ورود به درگیری های قومی، حزبی و قبیله ای در کشورهای هدف
3)    رعایت وحدت امت اسلامی با بهره گیری از مشترکات

ادامه مطلب