نوشته‌ها

پذیرفته شدن مقالات دانش پژوهان جامعه المرتضی در کنفرانس های بین المللی

23

به گزارش روابط عمومی جامعه المرتضی علیه السلام،در سال 1392، مقالات شش نفر از طلاب جامعه المصطفی در کنفرانسهای بین المللی پذیرفته شد که ایشان با حمایت این مرکز در این جلسات علمی شرکت نموده و با ارائه ی پژوهش های خود دید گاههای اسلام را در موضوعات مختلف بیان کردند:

-ارتباطات در فضای مجازی: ژاپن
-ارزشهای اسلامی در ارتباطات:لهستان
-جایگاه اجتماعی زن در دیدگاه استاد مطهری:یونان
-اقتصاد اسلامی با تکیه بر دیدگاه شهید صدر:یونان
-جایگاه زن در اسلام: ایتالیا