نوشته‌ها

تبلیغ بین الملل در سیره پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله

تبلیغ-بین-الملل-در-سیره-پیامبر-اعظم

پیامبر اکرم(ص) روابط گسترده ای را از سال ششم هجری قمری با جوامع، ملّت ها و دولت ها برقرار کرد که آثار عمده آن بعد از وفات آن حضرت در دوران خلفا به ظهور پیوست. نامه های آن حضرت به سران دیگر کشورها و انعقاد قراردادهای متعدّد با اقوام و قبایل مستقلّ عرب، پیمان صلح دائمی با نصارای نجران، از دلایل اهتمام آن حضرت به برقراری روابط صلح جویانه با دیگر ملّت ها بود که به عنوان یکی از ابتکارهای ارزنده آن حضرت، در زمینه روابط بین المللی،قالبی نو در تاریخ مطرح می شود.

یکی از ابعاد سیره پیامبر(ص)، در روابط خارجی و راز و رمز موفّقیت ایشان بوده؛ به ویژه آنکه آن حضرت با وجود فشارها و مشکلات طاقت فرسا موفّق گردید، در مدّت کوتاهی اسلام را به بیرون از مرزهای جزیرالعرب توسعه دهد. به این ترتیب اندام بزرگ تمدّن های عظیم به لرزه درآمد و اتّکال به اصل دعوت، نفی سبیل و عزّت اسلامی و صلح و هم زیستی مسالمت آمیز در التزام به قراردادها و احترام به پیمان ها، مبنای رفتاری تاریخی را رقم زدند. نظام حقوقی اسلام و اجرای مقرّرات بشر دوستانه در زبان و کردار آن حضرت، به خوبی و در نهایت درایت و تدبیر شایسته پیاده شد و بعد از هزار و چهارصد و اندی از ظهور اسلام، به جرئت می توان گفت: رفتار و سیره پیامبر اکرم(ص) یک خطّ مشی با اصالت و پرمحتوا را در روابط بین المللی حکومت اسلامی قوام بخشیده است.

۱. زمینه های آغاز ایجاد ارتباط با ملل دیگر

از آنجا که تدوین سیاست های خارجی هر دولت بر گرفته و برانگیخته از سیاست و اوضاع اقتصادی داخلی آن کشور است و اگر دولتی از جهت اوضاع داخلی در آرامش و امنیت نباشد، سیاست های خارجی و نظام بین المللی برای او چندان اهمّیتی ندارد، زمینه لازم برای ایجاد ارتباط خارجی نیز در سال ششم هجرت برای پیامبر(ص) فراهم شد. بعد از مدّت ها درگیری های نظامی داخلی که یهودیان علل ایجاد آن بودند و با سرکوبی آنان به پایان رسید و بسیاری از آنان به خارج از مدینه رفتند، درگیری های خارجی نیز با کفّار قریش و هم پیمانان آنان از قبایل مختلف عرب با انعقاد صلح حدیبیّه که در قرآن از آن تعبیر به فتح قریب شده است، پایان یافت. در نتیجه مدینه دارای آرامشی نسبی شد و پیامبر(ص) فرصت یافت تا به بخشی دیگر از مأموریت الهی که همانا دعوت جهانیان به سوی یکتاپرستی و دین اسلام بود، جامه عمل بپوشاند.

۲. نگاهی به نظام بین المللی در دوره ظهور اسلام

نظام بین المللی۱ در آن برهه زمانی از امپراتوری «روم شرقی» و امپراتوری «ایران» و نیز دولت های کوچکی که تابع یکی از این دو قطب بودند، ترکیب یافته بود. دولت «یمن»، «حیره» و حکومت «بحرین» تابع امپراتوری «ایران» و دولت ساسانی و دولت های غسّان و «حبشه» و «مصر»، تابع امپراتوری «روم» بودند که این دو امپراتوری بزرگ همواره در تقابل و رویارویی با هم بوده و با رسمیت یافتن دین مسیحیت در روم شرقی (بیزانس)، درگیری های دو کشور رنگ و بوی مذهبی نیز به خود گرفته بود؛ به گونه ای که روم با این انگیزه، خود را قیم هر سرزمینی می دانست که در آن مسیحیت رواج یافته و همواره بر سر این مسئله میان ایران و روم درگیری های فراوانی رخ می داد. بلادرنگ دول حیره و غسّان، فراروی جهان اسلام و جزیر\ العرب باب گشایش روابط اسلام با این دو امپراتوری را فراهم می نماید. در این دوران آیین زرتشتی در ایران دین رسمی بود و مخالفان (از مزدکیان) به سختی مورد تعقیب و آزار قرار می گرفتند.

۳. اصول سیره پیامبر(ص) در روابط خارجی

با بررسی سیره پیامبر اعظم(ص) در روابط خارجی و اقدامات دیپلماتیک در زمان ها و مکان های مختلف، می توان رفتارهای گوناگون را مشاهده کرد که هر کدام بر اساس اصول مشخّصی شکل گرفته، در جای معینی نیز به کارگرفته شده اند. همچنین برای اجرای آن، مکانیسم های خاص و روش های ویژه مورد استفاده رسول اعظم(ص) به کار برده شده است. مبانی رفتار پیامبر اکرم(ص) در روابط خارجی برگرفته از قرآن مجید است و مهم ترین اصول آن در عناوین زیر و به اختصار ذکر می شود.

۱-۳. اصل دعوت و جهاد

مسئله دعوت در آثار دینی مسلمانان از جایگاه والایی برخوردار است و یکی از مهم ترین عنصر در روابط خارجی اسلام به شمار می آید. در متون دینی آمده است که مسلمانان قبل از دعوت به توحید و نبوّت، حقّ نبرد با کافران را ندارند و فقها آن را به عنوان یک اصل مسلّم در فقه پذیرفته اند.۲

در متون حدیثی، بابی به این موضوع اختصاص یافته و روایات فراوانی در اهمّیت دعوت و نحوه و کیفیت آن گردآوری شده است.۳

پیامبر گرامی اسلام(ص) نیز در روابط خارجی و برخورد با سران کشورها به اصل دعوت، ارزش و اهمّیت فوق العادّه داده و آن را همواره به عنوان اوّلین و مهم ترین مبنای روابط خارجی خویش قرار داده است.

امام علی(ع) در روایتی می فرماید:

«هنگامی که پیامبر مرا به یمن فرستاد، فرمود: یا علی! اگر خداوند یک نفر را به دست تو هدایت کند، بهتر از تمام آن چیزی است که آفتاب بر آن می تابد.»۴

از نامه هایی که به سران کشورهای جهان، توسط پیامبر(ص) فرستاده شده است، به خوبی اهمّیت دعوت، در روابط خارجی آن حضرت روشن می گردد؛ به طور مثال رسول خدا(ص) در نامه ای به کسرا، پادشاه ایران زمین چنین می آورد:

«به نام خداوند بخشنده مهربان، از محمّد بن عبدالله رسول خدا به خسرو پرویز، بزرگ پارس: درود و ایمنی عذاب بر کسانی که پیرو هدایت گردند، به خدا و فرستاده او ایمان آور که آفریدگاری جز خدای یگانه بی همتا نیست و محمّد بنده و فرستاده اوست. من تو را به سوی خدا دعوت می کنم؛ زیرا که من پیامبر خدا بر همه مردمان هستم تا زنده دلان را هشدار دهم و کلمه عذاب بر کافران مسلّم گردد و از این رو، اسلام آور تا ایمن مانی؛ چنان که ایمان نیاوردی، بی گمان گناه همه مجوسان برگردن تو خواهد بود.»۵

و نامه ای دیگر به پادشاه روم می نویسد:

«به نام خداوند بخشنده و مهربان از محمّد رسول الله

بنده و فرستاده خدا بر هرقل بزرگ روم، درود بر کسی که راه هدایت در پیش گیرد؛ امّا بعد! من، تو را به سوی دین اسلام دعوت می کنم، اسلام آور تا ایمن مانی۶، اگر اسلام آوری خداوند به تو پاداش خواهد داد؛ وگرنه گناه همه رومیان را به گردن خواهی داشت.» و سپس آیه مباهله را ذکر می کند.۷

در آن روز، روم و ایران دو ابر قدرت مطرح بودند.۸ نبیّ گرامی(ص) چنین امپراتورانی را قاطعانه به اسلام دعوت می کند، این مطلب در وهله اوّل، بیانگر اهمّیت و جایگاه ویژه دعوت در سیره سیاسی پیامبر(ص) در روابط خارجی می باشد؛ ضمن اینکه این نامه ها، قواعد و شیوه های دعوت، مبانی و اصول دعوت و همچنین مراحل دعوت را به ما می آموزد. نکته ای که در نامه های پیامبر(ص) به چشم می خورد، این است که دریافت دعوت دو مرحله دارد.

الف) تبلیغ مسالمت آمیز؛

ب) برخوردی قهرآمیز و مسلّحانه با جلوگیری کنندگان از تبلیغ اسلامی.۹

۲-۳. اصل نفی سبیل و عزّت اسلامی

یکی از اصولی که اساس و شالوده روابط خارجی پیامبر(ص) را تشکیل می داد و حضرت در گفتار و کردار خویش به آن تأکید می ورزید، اصلی است برگرفته از قرآن مجید آنجا که می فرماید: «هرگز خداوند راه تسلّط بر اهل ایمان را باز نگذاشته است.»۱۰ بر اساس این اصل و قاعده، راه هر گونه نفوذ و سلطه کفّار بر جوامع اسلامی در حوزه های مختلف سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی باید مسدود گردد. از نظر سیاسی، زیر بار تحت الحمایگی نرفتن، نفی ظلم و استبداد و استعمار، جایز نبودن مداخله بیگانگان در امور داخلی کشورهای اسلامی و تصمیم گیری های سیاسی مورد تأکید می باشد. بنابراین اصل نفی سبیل، بیانگر جنبه ایجابی و سلبی است که جنبه سلبی آن ناظر بر نفی سلطه بیگانگان بر سرنوشت سیاسی و اجتماعی مسلمانان و جنبه ایجابی آن، بیانگر وظیفه دینی امّت اسلامی در حفظ استقلال سیاسی و از میان برداشتن زمینه های وابستگی است.۱۱

پیامبر رحمت و مهربانی(ص) در تمام عرصه های زندگی اجتماعی خویش، به ویژه در روابط خارجی به این اصل مهم و اساسی توجّه جدّی می نمود و آن را به عنوان یک مبنا و پایه در روابط خارجی در نظر می گرفتند.

سیره عملی و قولی پیامبر اکرم(ص) بارزترین گواه بر این مدّعاست. از آن حضرت نقل شده که فرموده اند:

«اسلام همیشه بر دیگر مکاتب و ملل برتری دارد و هیچ چیزی بر اسلام برتری ندارد و کافران مانند اموات، نه مانع ارث می شوند و نه ارث می برند.»۱۲

از این حدیث به خوبی استنباط می شود که آن حضرت هیچ گاه راضی به سلطه کفّار بر مسلمانان نبوده و تسلّط غیر مسلمان را بر مسلمان در هیچ عرصه ای نمی پذیرفتند.

۳-۳. اصل صلح و هم زیستی مسالمت آمیز

از نظرگاه قرآن مجید، در آیات متعدّد خداوند همواره مؤمنان را به صلح و هم زیستی مسالمت آمیز فرا خوانده و از دشمنی و کینه توزی آنان را بر حذر داشته، شاهد مثال ما در سوره بقره، آیه ۲۰۸ است که می فرماید: «یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِی السِّلْمِ کافَّهً وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّیطانِ إِنَّهُ لَکمْ عَدُوٌّ مُبین؛ ۱۳ ای کسانی که ایمان آورده اید! همگی به صلح و هم زیستی مسالمت آمیز در آیید و از گام های شیطان پیروی نکنید که او برای شما دشمن آشکار است.»

به علاوه در آیات قرآن و روایات، سیره و رفتار پیامبر اکرم(ص) نیز بر صلح و هم زیستی مسالمت آمیز تأکید دارد؛ چنان که آن حضرت برای ایجاد انگیزه در مخالفان برای مذاکره و توافق های اصولی و کشاندن آنان برای مذاکره، هرگز توافق های جزیی را در مورد قدر مشترک ها نادیده نمی انگاشت؛ زیرا به خوبی می دانست که دست یافتن به تمامی اهداف و توافق ها در یک مرحله، خود مانع بزرگ پیشرفت مذاکرات و ادامه روابط است؛ ولی دست یابی به توافق های نسبی و کم اهمّیت تر می تواند آغازی بر توافق ها و حتّی همکاری های مهم تر و اصولی تر باشد.۱۴ در شریعت اسلام، مهم ترین شیوه حلّ اختلاف در امور داخلی و بین المللی دولت اسلامی، بهره گیری از شیوه ای مسالمت آمیز است و به لحاظ تاریخی نیز پیامبر(ص) در حلّ و فصل اختلاف ها از شیوه هایی چون مذاکره و بحث تاریخ اسلام از قبیل «منشور مدینه» در آغاز هجرت و ورود پیامبر(ص) به مدینه و انعقاد پیمان دفاعی و بی طرفی قبایل مختلف و انعقاد صلح حدیبیّه و مذاکره با هیئت مذهبی مسیحیان نجران، نمونه بارز این مطلب است.۱۵

۴. ابزار سیره پیامبر(ص) در روابط خارجی

پیامبر اکرم(ص) نیز برای تحقّق آرمان های اساسی اسلام، در روابط خارجی خویش از راهبردهای متعدّدی بهره می جست و ابزارهای گوناگونی را به کار می بستند که به اختصار می توان به چند مورد آنها اشاره کرد.

۱-۴. مذاکره با سفیران و نمایندگان

مذاکره در روابط خارجی پیامبر اکرم(ص) و سیره سیاسی آن حضرت، از اهمّیت قابل توجّهی برخوردار بوده است. در اهمّیت مذاکره در سیره رسول خدا(ص) همین بس که ایشان سفیران و نمایندگانی را به ممالک غیراسلامی گسیل می داشت و آنان را وامی داشت تا مذاکره را مقدّم بر شیوه های خشونت آمیز بدارند.۱۶

از جمله وظایف مهمّ سفیران پیامبر(ص) در مواردی، مانند دعوت به اسلام، مذاکره صلح و ترک مخاصمه با دشمن، مذاکره در مورد انعقاد قراردادهای مربوط به غرامت و امضای آنها، مذاکره در جهت ایجاد حسن تفاهم و جلب دوستی و انعقاد پیمان همکاری در زمینه های مختلف با کشور محلّ مأموریت بوده است.

۲-۴. تألیف قلوب

یکی از تکنیک های مؤثّر در اجرای سیاست خارجی برای تحقّق اهداف و تأمین منافع، استفاده از ابزارهای اقتصادی و مالی است. در این راستا دولت استفاده کننده از این ابزار، تلاش می نماید که دیگر دولت ها و ملّت ها را به تغییر در سیاست های خارجی شان وادار نماید. بهره گیری از این ابزار به عصر کنونی در روابط خارجی منحصر نیست؛ بلکه در گذشته نیز دولت ها سعی کرده اند از این طریق، دیگران را وادار به تسلیم در مقابل خواسته های خود کنند.۱۷

پیامبر گرامی(ص) در روابط خارجی خود از ابزار اقتصادی نیز برای دعوت و هدایت مردم به دین مبین اسلام با عنوان تألیف قلوب استفاده می نمود و در موارد متعدّدی از این ابزار اقتصادی برای گسترش و توسعه اسلام بهره جسته و به رغم مخالفت دیگران در این جهت سرمایه گذاری کرد؛ مثلاً در جنگ طائف، غنائم را به تازه مسلمانان بخشیدند.۱۸

۳-۴. اعزام مبلّغان و ارسال پیام

در عرصه روابط خارجی، فعّالیت ها به حوزه مذاکرات و چانه زنی محدود نمی شوند؛ بلکه همواره تلاش بر آن است که از راه تبلیغات و فعّالیت های فرهنگی، رفتارهای طرف مقابل را تحت تأثیر قرار داده و رفتارهای مطلوب را در آنها شکل دهند.

به همین دلیل یکی از ابزارهای روابط خارجی، از حیث فرهنگی و تبلیغاتی رسول خدا(ص) اعزام مبلّغان و دعوت کنندگان و فرستادن پیام به بزرگان قبایل و سران کشورها بود که این تبلیغات به شیوه های زیر انجام می پذیرفت.

الف) تماس مستقیم با افراد سران و هیئت هایی که برای انجام مناسک حج به مکه آمدند. پیامبر(ص) به رغم کارشکنی ها و آزار مشرکان، این شیوه را به کار می بستند و پیام و رسالت خویش را ابلاغ می نمودند که با این روش، پیام به گوش افراد اقصا نقاط دنیا می رسید؛

ب) هجرت دو نوبته مسلمانان به حبشه که انگیزه و ماهیت آن جنبه تبلیغی داشت؛

ج) اعزام شخصیت های برجسته مسلمان، مانند معاذ بن جبل به یمن، علی(ع) به یمن و. ..؛

د) اعزام هیئت های تبلیغی، مانند هیئت هایی که به یمن، نجد و رجیع فرستادند.۱۹

ایشان در کنار اعزام مبلّغان، به ارسال پیام ها و نامه ها به سران قبایل و دولت های دیگر اهتمام جدّی داشتند؛ به گونه ای که ایشان نامه ها و پیام های متعدّدی به سران قبایل، کشورها و رهبران ادیان و مذاهب فرستادند. برخی مورّخان این نامه ها را بیش از ۳۰۰ مورد دانسته اند.۲۰

۴-۴. جنگ

در حقوق بین الملل، به برخورد میان دو یا چند دولت که در آن نیروهای مسلّح طرفین درگیر اقدامات خشونت آمیز گردند، جنگ تعریف می شود. هر چند این تعریف شامل جنگ میان افراد و قبایل نمی شود؛ چون مصداق دولت نیستند؛ ولی از آنجا که از دیرباز جنگ و گریز وجود داشته، بنابراین می توان تعریف فوق را با عدم ذکر نام دولت به اصطلاح امروزی ما، به حاکمیت های قرون گذشته نیز تعمیم داد و بر اساس آن، رفتار مبتنی بر جنگ پیامبر عظیم الشأن(ص)را مورد بحث و بررسی قرار داد. ۲۱

پیامبر مکرّم(ص) هر چند در ابلاغ رسالت خود، اصل را بر دعوت مسالمت آمیز گذارده بودند؛ امّا در پاره ای از مواقع، به سبب شرایط خاصّ سیاسی و اجتماعی، شیوه مسالمت آمیز دعوت آن حضرت، به جنگ و شیوه قهرآمیز منجر می شد، مانند رفتار پیامبر(ص) در قبال سران مشرکان قریش که به مخالفت شدید با آن حضرت برخاسته بودند. با بررسی و کنکاش در آیات، می توان دریافت که این رفتار، رفتار دفاعی بود نه تهاجمی و ماجراجویانه؛ زیرا پیامبر اکرم(ص) در طول سیزده سال اقامت در مکه، از اصل دعوت بهره گرفت و در این راه با توجّه به آزار و اذیت های مشرکان از شیوه جنگی استفاده ننمود. بعد از بیعت، بخشی از مردم مدینه در عقبه اولی و ثانی و هجرت به مدینه و نیرومند شدن مسلمانان از سوی خداوند، دستور مقابله با کفّار قریش و استفاده از رفتار مبتنی بر دفاع دریافت گردید و با نزول آیه «أُذِنَ لِلَّذینَ یقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللَّهَ عَلی نَصْرِهِمْ لَقَدیر؛۲۲ به کسانی که جنگ بر آنان تحمیل شده، رخصت [جهاد] داده شده است؛ زیرا مورد ظلم قرار گرفته اند و البتّه خدا بر پیروزی آنان سخت تواناست.» اذن و رخصت دفاع و مقابله با دشمنان اسلام به جنگ جویان داده شد؛ زیرا طبق این آیه، آنان از دشمن سخت ستم کشیده و ظلم دیده بودند. به هر حال از آیات قرآن کریم چنین استفاده می شود که جنگ در مکتب اسلام تجویز شده و پیامبر اکرم(ص) نیز آن را به عنوان یک رفتار در روابط خارجی پذیرفته و از آن بهره جسته است؛ ولی با شرایط و قواعد خاصّی، مانند وجه قتال با مشرکان و کفّار که مقید به جهاد فی سبیل الله است؛ جهاد با کسانی که معترض و مهاجمند. با آنان بایستی جنگ و جهاد کرد تا شاید دشمنان و محاربان به تفاهم و پذیرفتن دعوت اسلامی گرایش یابند.

پی نوشت ها:

۱. نظام بین المللی محیطی است که در آن واحدهای سیاست بین المللی عمل می کنند؛ به طوری که رفتارها، جبهه گیری ها و نیات و خواسته های واحدهای مزبور در آن تأثیر می پذیرد. اصول سیاست خارجی در روابط بین الملل، عبداللّهی، قوام، انتشارات سمت، ص ۲۷ سال ۱۳۷۰.

۲. طوسی، ج ۵، ص ۲۶۵ و ص۵۲۰؛ ابن حلّی، ۱۴۱۱ ق، ج ۲، ص ۱۲.

۳. کلینی، ۱۳۶۷، ج ۵، ص ۳۶.

۴. همان، ص ۲۸.

۵. احمدی میانجی، ۱۴۱۹ق، ج ۲، ص ۳۱۶؛ ابن کثیر، ۱۴۸، ج ۴، ص ۳۰۶.

۶. مجلسی، ج۲،ص۳۸۶، احمدی میانجی، ج ۲، ص۳۹.

۷. سوره آل عمران (۳)، آیه ۶۴.

۸. شکوری، ۱۳۷۶، ص ۳۱.

۹. ر.ک. همان، ص ۳۲۲.

۱۰. سوره نساء (۴)، آیه ۱۴۱.

۱۱. سجادی، مقاله، ش ۱۵، ص ۱۷۳.

۱۲. شیخ صدوق، ۴۰۴ آق، چ ۲، ج ۴، ص ۳۲۴.

۱۳. سوره بقره (۲)، آیه ۲۰۸.

۱۴. عمید زنجانی، ۱۳۷۹، ص۲۷۴.

۱۵. موسوی، ۱۳۸۴، ص۹۲.

۱۶. سجّادی، مقاله، س ۵، ش ۲۰، ص ۱۷۵.

۱۷. قوام، ص۲۰۷.

۱۸. ابن هشام، ۱۳۴۱، ج۲، ص۳۲۴.

۱۹. موسوی، ۱۳۸۴، ص۱۰۱.

۲۰. میانجی، ۱۳۶۳،ص۵.

۲۱. شیرخانی، مقاله، دعوت و جنگ و صلح در قرآن، جمله علوم سیاسی، ص ۴، ش ۱۵، ص ۱۸۷.

۲۲. سوره حج (۲۲)، آیه ۳۹.

دکتر علی اکبر عباسی

صدرالله زین العبادی

حجت الاسلام زادهوش:هنوز اراده جدی در عرصه تبلیغ بین الملل وجود ندارد

افتتاحیه94

[su_audio url=”http://murtaza.ir/wp-content/uploads/2015/10/eftetahie-94.mp3″]

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل جامعه المرتضی علیه‌السلام،پنجمین دوره آموزشی تربیت مبلغ و تبلیغ بین الملل جامعه المرتضی علیه السلام با حضور مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مظاهری برگزار شد.

آیین افتتاحیه پنجمین دوره  آموزشی جامعه المرتضی با حضور آیت حضرت آیت الله العظمی مظاهری، اساتید و دانش دپژوهان این نهاد حوزوی برگزار شد.

دراین مراسم پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید، حجت الاسلام والمسلمین زادهوش ریاست محترم جامعه المرتضی علیه السلام  گزارشی از فعالیت های مرکز  را در محضر آیت الله العظمی مظاهری ارائه دادند.

حجت الاسلام زادهوش در آیین افتتاحیه پنجمین دوره  آموزشی جامعه المرتضی گفت:در حال حاضر ۷۰ نفر از دانش پژوهان جدید در محضر شما هستند که امسال دوره تربیت مبلغ بین الملل را در جامعه المرتضی برگزار می کنند که این پنجمین دوره آموزشی این مرکز است که از چند ماه پیش فراخوان آن در استان قم داده شد و داوطلبین زیادی ثبت نام کردند که از بین  داوطلبین ،۷۰ نفر در آزمون کتبی و شفاهی مرکز امتیاز لازم را کسب کردند .

ریاست جامعه المرتضی گفت:ما از سال ها پیش منتظر ملاقات حضرت آیت الله العظمی مظاهری بودیم که به دلیل کسالت معظم له  میسر نشد و در حال حاضر این توفیق نصیب ما شده تا از نصایح پدرانه ایشان استفاده کنیم.

ریاست جامعه المرتضی افزود:به دلیل نیاز جدی که در این عرصه بود و با اشاره مقام معظم رهبر ی از ۵ سال پیش جامعه المرتضی کار خود را آغاز کرد و خوشبختانه فارغ التحصیلان این دوره ها در عرصه های مختلف به کار تبلیغ مشغول شده اند که می توان به مبلغین ما در کشورهای امریکا،روسیه، چین، افریقا و حضور در مجامع علمی بین المللی وارائه مقالات و ارتباط با مهمانان خارجی در ایران و همچنین  تدریس دوره های اسلام شناسی و حضور در فضای مجازی و تالارهای گفتگو که یک عرصه تاثیر گذار است، اشاره کرد.

ایشان گفت:با وجود تاکیدات مقام معظم رهبری و سایر مراجع، هنوز اراده جدی در عرصه تبلیغ بین الملل وجود ندارد  و ما هم به عنوان یک جمع کوچک از خانواده حوزه ،نتوان اندکی داریم، ولی به نظر می رسد که این عرصه نیاز به اهتمام جدی تر و همت بلند تر و اقدامات جدی تر ی دارد  که در این وا نفسای که امروز در آن به سر می بریم و همه در صدد وارد کردن خدشه به چهره نورانی اسلام هستند، مانند بروز و  ظهور گروه های انحرافی مثل داعش و ایادی آنها در کشورهای اسلامی و …. که همه اینها بیانگر این مطلب است که  اقتضای کار بیشتری وجود دارد، ولی متاسفانه این همت عالی دیده نمی شود و آن تغییری که باید در ساختار حوزه ها و مدیریت کلان و نظام آموزشی حوزه باشد، دیده نمی شود ،گرچه همه تلاش می کنند ولی عرصه خیلی گسترده است.

ایشان در ادامه به وضیعت تبلیغ در کشور چین پرداختند و افزودند:برای مثال در کشور پهناوری مثل چین  که یک و  نیم میلیارد انسان را در خود جای داده است،در سال های اخیر صهیونیست ها شرکت های بزرگ چینی را خریداری و  با تبلیغات گسترده، ذهنیت مردم چین را علیه ایران و شیعه، تغییر داده اند .

در مقابل در کل حوزه های علمیه شیعه ،  اگر از ما پرسیده شود که چند نفر مبلغ دارید که بتوانند به زبان چینی برای مردم چین صحبت کنند و آنان را با معارف اسلام ناب محمدی آشنا کنند ،پاسخی نداریم  و به غیر از جامعه المرتضی هیچ مرکز دیگری در این عرصه فعالیت ندارد.

ریاست محترم جامعه المرتضی در پایان گفت:ضمن اینکه ما مشتاق هستیم از نظرات ارزمشند شما بهره مند شویم ،تقاضا داریم که با جایگاه ارزشمندی که در حوزه های علمیه و مرجعیت شیعه و زعامت امر دارید به همه توصیه کنید که به این نیاز مهم جهانی پیش از پیش توجه کنند.

اعزام مبلغان به خارج از کشور نیازمند توانمندسازی آنان است

ZADHOOSH

به گزارش روابط عمومی جامعه المرتضی علیه السلام،حجت الاسلام زادهوش رئیس مرکز جامعه المرتضی ،با اعلام این مطلب اظهار داشت:

غالباً عهده‌داران مأموریت تبلیغ در خارج کشور، کسانی هستند که به صورت خودجوش و بدون گذراندن دوره مشخصی و بعضاً فقط با آشنایی یک زبان خارجی و برخی حتی بدون تسلط به زبان خاصی، سال‌های زیادی است در مراکز اسلامی خارج از کشور مستقر و یا در تردد هستند.

وی با بیان این که همین تعداد مبلغ نیز به نسبت گستردگی نیاز و فراوانی عرصه‌های جهانی بسیار اندک است، بیان داشت: البته از همین تعداد اندک نیز هستند مبلغانی که در مناطقی از جهان خوش درخشیده‌اند و منشأ آثار و برکات فراوانی بوده‌اند.

حجت الاسلام زادهوش عمده مشکل این حوزه را کمبود مراکز تربیتی و آموزشی مبلغان علاقمند به فعالیت در خارج از کشور عنوان کرد و تصریح کرد: در کشور مراکز متعددی در حوزه اعزام مبلغین مشغول به فعالیت هستند، اما عمده مشکل این حوزه کمبود مراکز تربیتی و آموزشی مبلغان علاقمند به فعالیت در خارج از کشور است.

وی تأکید کرد: متأسفانه بسیاری از فعالان عرصه تبلیغ، اطلاعات کافی در مورد ادیان و مذاهب، فرهنگ ملل، دانش ارتباطات، روش‌های مؤثر تبلیغ و امثال آن را نداشته و تسلط کافی بر زبان‌های خارجی را ندارند، چنین کسانی طبعاً علیرغم صرف هزینه‌های کلان و تحمل غربت و سختی‌های زیاد کمتر تأثیر گذارند و حتی گاهی عملکرد آنان خنثی است.

رئیس مرکز جامعه المرتضی در ادامه با اشاره به استراتژی‌های راهبردی این مرکز بیان داشت: مرکز جامعه المرتضی براساس نیازهای بسیار جدّی و دغدغه‌مندی در مورد بحث اعزام هدفمند مبلغین به خارج از کشور، همیشه به دنبال راهکار و اقدامی اساسی برای منظم کردن و جهت دادن به این حرکت مقدس بوده است، که از جمله آن می‌توان به برگزاری دوره‌های تخصصی زبان، برگزاری سفرهای تمهیدی – تبلیغی و حضور علمی در دانشگاه‌های معتبر جهانی اشاره کرد.

مدیر جامعه المرتضی خبر داد:اعزام مبلغین جهت تبلیغ در ماه محرم

davodi

حجت الاسلام داودی مدیر جامعه المرتضی از اعزام مبلغین جهت تبلیغ در ماه محرم به کشورهای مختلف خبر داد.

به گزارش روابط عمومی جامعه المرتضی علیه السلام حجت الاسلام داودی مدیر این مرکز گفت:با توجه به درخواست برخی از مراکز اسلامی جهت اعزام مبلغ به آن مراکز،تعدادی از مبلغان جامعه المرتضی به کشورهای اوگاندا و نیوزلند اعزام  گردیدند.

حجت الاسلام داودی در ادامه با اشاره به برنامه های مبلغین اعزامی افزود:برگزاری مراسم  ویژه سالار شهیدان و سخنرانی در  مراکز اسلامی و رسیدگی به امور و مشکلات مسلمانان  و حضور در رسانه های تلویزیونی و رادویی از جمله مهمترین فعالیت هایی مبلغین در ایام محرم می باشد.

ایشان با اشاره به اینکه مراسم عزاداری سید الشهداء در سراسر دنیا از جاذبه های خوبی برای غیر مسلمانان برخوردار است و امام حسین علیه السلام با شعار آزادی خواهی و شجاعت و مردانگی تنها اختصاص به مسلمانان ندارد تصریح کرد:

این ایام فرصت استثنایی برای معرفی اسلام ناب به مردم دنیاست و محرم و صفر چنانچه امام خمینی رحمه الله علیه فرمودند رمز مهمی برای احیاء و معرفی اسلام ناب محمدی به مردم دنیاست.

مدیر جامعه المرتضی در خاتمه  گفت:همه ساله با شروع محرم جمعی از عزادارن حسینی در اقصی نقاط جهان به عزاداری پرداخته و حضور مبلغین در این مراسمات موجب رونق بخشیدن و افزایش بینش و بصیرت در بین مسلمین جهان خواهد شد.

زبان هنر برای تبلیغ بین المللی دین به کارگیری شود

2dabb49f04d6242b6fb852ebd248b0e4f4f68096

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، حجت الاسلام و المسلمین علی کمساری صبح امروز در نخسستین جشنواره سراسری هنرهای تجسمی اشراق ویژه طلاب و فضلای حوزه علمیه کشور اظهار کرد: هنرمندان در حال حاضر از زبان تأثیر گذار هنر و زبان بین الملی هنرهای تجسمی برای تبلیغ دین استفاده می‌کنند.
دبیر جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی اشراق با اشاره به ایجاد اولین نهاد هنری پس از انقلاب توسط سازمان تبلیغات اسلامی افزود: بخش فرهنگ در سازمان تبلیغات ۳۰ سال پیش تشکیل شد و با استفاده از رهنمودهای مقام معظم رهبری به کار خود ادامه داده است و هم اکنون پس از طی فراز و نشیب‌های بسیار به جایگاه مناسبی در عصر حاضر دست یافته است.
وی با تأکید بر نتایج اثر بخش فعالیت‌های صورت گرفته در این حوزه گفت: جشنواره‌های پنج گانه اشراق که هم اکنون در حال برگزاری است در امتداد این حرکت وفعالیت در این عرصه طی سال‌های گذشته است.
دبیر کل جشنواره سراسری اشراق افزود: فیلم، عکس و سایر هنرهای تجسمی که هم اکنون مشاهده می‌شود، نشانه از بلوغ کمی و کیفی و استفاده از زبان بین المللی هنر برای تبلیغ هنر است.
رئیس مرکز فرهنگی و هنری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با اشاره به تشکیل انجمن‌های فرهنگی و هنری طلاب در سال‌های اخیر گفت: انجمن‌های شعری، تجسمی، خوشنویسی و داستان نویسی از جمله این انجمن‌ها است که هم اکنون در حال فعالیت هستند.
وی افزود: رویکرد جدید در حوزه به وجود آمده است و در نظر داریم با استفاده از روش‌های جدید و بین المللی به تبلیغ دین بپردازیم.
دبیر کل جشنواره سراسری اشراق به فعالیت‌های صورت گرفته در نگارستان اشراق اشاره کرد و افزود: هر ۱۵ روز یک نمایشگاه عکس در نگارستان اشراق برگزار شده است که این نمایشگاه‌ها اختصاص به آثار دینی طلاب دارد و هم اکنون نگارستان اشراق جریانی پویا برای فعالان هنر عکاسی ایجاد کرده است.
کمساری با اشاره به برگزاری نمایشگاه‌ها در سطح کشور گفت: طلاب هنرمند در نمایشگاه‌های کشوری و در نمایشگاه بین المللی تهران غرفه‌های هنری را در کنار غرفه‌های مربوط به پاسخ گویی سؤالات شرعی دایر کرده‌اند که مورد استقبال بسیاری از بازدید کنندگان قرار گرفته است.
رئیس مرکز فرهنگی و هنری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با تأکید بر عدم محدودیت فعالیت‌های فرهنگی و هنری حوزه علمیه به داخل کشور عنوان کرد: با حضور هنرمندان تجسمی در آنکارا هفته فرهنگی و هنری برگزار کردیم که با استقبال خوبی مواجه شد و این نشان از ظرفیت بالای ما در این حوزه دارد.

نائب رئیس جامعه مدرسین:کوتاهی در عرصه تبلیغ بین الملل برابر است با پاسخگویی در روز قیامت!

10

به گزارش روابط عمومی جامعه المرتضی علیه السلام ؛آیت الله مرتضی مقتدایی در آیین افتتاحیه دوره های آموزشی جامعه المرتضی، اظهار داشت:

*کوتاهی در عرصه تبلیغ بین الملل برابر است با پاسخگویی در روز قیامت!

آیت الله مقتدایی با اشاره به اینکه تبلیغ به زبان های کشورهای مختلف اثرات بسیاری برای دین و مکتب اهل بیت(ع) دارد، افزود: امروز جمعیت هایی متشکل از شیعیان و مسلمانان در چین و کشورهای مختلف وجود دارند اما ما نرفته ایم تا به تبلیغ بپردازیم و امروز اگر در زمینه تبلیغ کوتاهی کنیم مقصر هستیم و در قیامت باید پاسخگو باشیم.

وی تصریح کرد: امروز دنیا نیازمند مبلغان برای امور دینی هستند و ما باید در این زمینه اهتمام بیشتری داشته باشیم.

*مبلغان وهابی کسانی که مسلمان شده اند را می بلعند

رئیس شورای سیاستگذاری حوزه های علمیه خواهران با بیان اینکه بسیاری از افرادی که در دنیا تشرف به دین اسلام پیدا کردند و شیعه شدند با مطالعات شخصی خود به این حقیقت دست یافته اند، گفت: مبلغان وهابی این افراد را با تبلیغ می بلعند و آن ها را وهابی می کنند.

آیت الله مقتدایی با اشاره به اینکه رایزنان فرهنگی جمهوری اسلامی وظیفه سنگینی برای جذب کسانی که به دین اسلام گرایش پیدا میکنند دارند، بیان داشت: سازمان فرهنگ و ارتباطابات اسلامی پیش از این آمادگی خود را مبنی بر اعزام روحانیونی که زبان خارجه می دانند برای خارج از کشور اعلام کرد، اما مشکل زبان را داشتیم.

اهمیت تبلیغات در داخل و خارج کشور در نامه حضرت امام خمینی

555

[بسم اللّه‏ الرحمن الرحیم.

محضر مبارک رهبر عظیم انقلاب اسلامی حضرت آیت‏اللّه‏ العظمی امام خمینی ـ دامظله العالی. باعرض سلام به استحضار می‏رساند، پس از پیروزی انقلاب و احساس نیاز مبرم جامعۀ انقلابی به یک تشکیلات منسجم و یک مرجع مشخص برای تبلیغات اسلامی که همه بتوانند بدان مراجعه کنند با مشورت جامعۀ مدرسین و همکاری دفتر تبلیغات قم در تیرماه سال ۶۰، شورایعالی تبلیغات اسلامی تشکیل شد که به حضور مبارک معرفی و مورد تأیید قرار گرفت. این شورا برای نیل به اهداف بالا سازمان تبلیغات اسلامی را تأسیس کرد و دفتر تبلیغات قم و دفتر انتشارات وابسته به جامعۀ مدرسین را زیر پوشش مالی خود قرار داد و برایهماهنگ ساختن فعالیتهای تبلیغی ارگانهای انقلابی که امری ضروری بود شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی را به وجود آورد که چند نمونه از خدمات فراوان یکسالۀ این دو بخش به پیوست تقدیم می‏گردد .

اکنون بر اثرتوسعۀ روزافزون، کار به مرحله‏ای رسیده که اگر بخواهد این خدمت فعال و گسترده می‏شود و بایستی با همکاری سازمانها و نهادهای دولتی و ارگانهایانقلابی و توانمندی بیشتر صورتگیرد و این همکاری جز با تأیید و تصویب مقام معظم رهبری که تنها پشتوانۀ این نهاد تبلیغاتی است میسر نمی‏باشدـ و الامر الیکم و اللّه‏ معکم دام‏اللّه‏ ظلکم.شورایعالی تبلیغات اسلامی]
بسم اللّه‏ الرحمن الرحیم
خدمت اعضای محترم شورایعالی تبلیغات اسلامی ـ ایّدهم ‏اللّه‏ تعالی
گزارش خدمات شورای مذکور را ملاحظه نمودم. از همکاری با حوزۀ علمیۀ قم و تشکیلات منسجم و هماهنگی که با مقامات ذی‏ربط به وجود آورده ‏اید تقدیر و تشکر می‏کنم.

همه می‏دانیم در این موقع حساس، که جمهوری اسلامی و اسلام عزیز مورد تهاجم تبلیغاتی رسانه ‏های گروهی مرتبط با قدرتهای بزرگ و وابستگان آنان قرار گرفته است و آنان در باطل خود آن فعالیتها و تبلیغات وسیع را به راه انداخته ‏اند، ما و شماو همۀ طرفداران اسلام برای حق خود باید به این حربۀ برّندۀ روز مجهز باشیم؛ و چهرۀ واقعی اسلام و جمهوری اسلامی را در داخل، و بیشتر در خارج، در معرض شناخت همگان درآوریم. و این وظیفۀ الهی و انسانی بر عهدۀ ماست. و در اینزمینه تذکراتی را لازم می‏دانم:

۱ـ با تشکر عمیق از علما و فضلای محترم حوزۀ علمیۀ قم، که در هر گرفتاری وظیفۀ الهی خود را انجام داده ‏اند و در نقاط مختلف کشور بویژه در جبهه ‏های جنگ تحمیلی و مناطق دورافتادۀ محروم و مراکز کارگری حضور یافته و شایستگی خویش و حوزه‏های دینی و علمی را به ثبوت رساندند، لکن نظر به حساسیت موقع و موقعیت آنان در اولویت دادن به امور تبلیغی، به نظر می‏رسد که فعالیت چشمگیرتر و دقت بیشتری برای این امر حیاتی اختصاص دهند، و علاوه بر اوقات تعطیل، در ایام اشتغال بخشی از اوقات شریف خود را در این امر صرف نمایند؛ و با انتخاب افراد شایسته به طور متناوب، نگذارند این پست حساس خالی بشود. از خداوند تعالیتوفیق همگان را خواستارم.
۲ـ لازم است نهادهای دولتی و ارگانهای انقلابی و ذی‏ربط در این وظیفۀ الهی با شورای مذکور همکاری جدی نمایند.
۳ـبدیهی است که تبلیغات خارج از کشور ازویژگی خاص و اهمیت مخصوصی برخوردار است. و چون «وزارت ارشاد» عهده ‏دار این امر است، لازم است شورایعالی تبلیغات در جذب و آموزش نیروهای صالح و افراد شایسته برای اعزام به خارج از کشور و برای مقصد نشر فرهنگ اسلامی به وزارتارشاد کمک و همکاری نمایند،و با هماهنگی کامل این وظیفۀ الهی را عمل نمایند.
امید است خداوند قادر از عنایت خاص خود همگان را برخوردار فرماید.
۱۲ تیر ۶۱ / ۱۱ شهر رمضان المبارک ۱۴۰۲
روح‏اللّه‏ الموسوی الخمینی

دبیر شورای عالی حوزه خبر داد/موج تشرف به اسلام در دفاتر رایزنی ایران اسلامی

8858

به گزارش  روابط عمومی جامعه المرتضی از خبرگزاری حوزه ، آیت الله مقتدایی،  در اجلاسیه مدیران استانی  در اهمیت تبلیغ بین الملل  گفت: امروزه نیاز جهان اسلام و تشیع به وجود روحانی فاضل و مهذب بسیار ضروری است چرا که ما با خیل عظیم اسلام‌گرایان در کشورهای اروپایی مواجه ایم و این وظیفه حوزه‌ و روحانیت را سنگین‌تر نموده است.

عضو مجلس خبرگان رهبری یادآور شد: در برخی کشورهای اروپایی به صورت روزمره، شاهد حضور و مراجعه افراد متعدد به دفاتر رایزنی ایران، جهت تشرف به اسلام هستیم که لازم است جهت ساماندهی و مدیریت فرهنگی و آشنایی آنان با احکام اولیه اسلام برنامه‌ریزی منسجمی صورت بگیرد.

وی بیان داشت: در برخی دفاتر رایزنی ایران در خارج از کشور واحدی به نام دفتر تشرف راه‌اندازی شده است و کسانی که علاقمند به اسلام هستند و می‌خواهند مسلمان شوند با مراجعه به آن دفتر، شهادتین را گفته و مسلمان می‌شوند. به طوری که در سال گذشته در یکی از دفاتر حدود دویست نفر مراجعه کننده داشته و برخی به صورت خانوادگی جهت تشرف به اسلام مراجعه نموده‌اند.

آیت‌الله مقتدایی ساماندهی و مدیریت این تازه‌مسلمان‌ها و آداب و احکام مسلمانی، بیان مسایل شرعی احکام و مسایل اعتقادی در قالبی نو را از دیگر وظایف حوزه و روحانیون عنوان کرد.

وضعیت ما در تبلیغ خارج از کشور مطلوب نیست

1233

حجت الاسلام زادهوش در تبیین وضعیت کنونی تبلیغ خارج از کشور گفت:متاسفانه مهندسی فرهنگی مشخص و عملکرد روشن و موثری در خصوص تبلیغات خارج از کشور در طول چند دهه گذشته نداشته­ایم. اقداماتی نیز که تاکنون صورت گرفته، ضعیف، پراکنده و بدون پیوستگی بوده است.

مهم­تر از همه اینکه، نهادهای متولی و مسئول همچون حوزه و ارگان­هایی که وظیفه تبلیغات خارج از کشور را برعهده داشتند؛ در این رابطه اقدام به نیروسازی نکردند. تشکیل دانشکده و یا مدارس تربیت مبلغِ خارج از کشور در طول این سال­ها از اموری بوده که به فراموشی سپرده شده است.

عرصه ­های عملیات تبلیغی مؤسسه بین المللی المرتضی (ع)

233333333333

به گزارش روابط عمومی جامعه المرتضی علیه السلام ،حجت الاسلام زادهوش ریاست محترم مرکز ،در گزارشی عرصه های عملیات تبلیغی جامعه المرتضی را تبیین کرد:

۱- تبلیغ مجازی: راه اندازی سایت www.byislam.com و حضور مبلغان در تالارهای گفتگو و شبکه ­های اجتماعی، پاسخگویی به چند صد سوال به صورت آنلاین و آفلاین و تولید بانک­های اطلاعاتی از مخاطبین.

۲- تولید حدود۱۳۰برنامه سی ­دقیقه ای به نام “قرآن و زندگی” با حضور دانش­آموختگان مستعد مرکز و ارسال صوت برنامه برای تعدادی از شبکه­های برون مرزی و برخی کشورها.

۳- ارتباط با میهمانان و گردشگران خارجی.

۴- تولید محتوی در زمینه ترجمه، تهیه و انتشار کتاب.

۵-اعزام مبلغ به خارج از کشور.

۶-استقبال از تورهای خارجی در قم و اصفهان

در مسجد امام اصفهان، محلی را برای استقرار مبلغان­مان دایر کردیم تا روزهایی که معمولا گردشگران خارجی حضور بیشتری دارند، نشست و گفتگوی آزادی با آنان داشته باشند که این اقدام معمولا با تبادل ایمیل و تلفن همراه بود و ارتباطات ادامه پیدا می کند و تابحال نیز موثر بوده است.