برنامه کلاسی نیم سال اول ( ۹۸-۱۳۹۷)

دانلود برنامه کلاسی نیم سال اول ( ۹۸-۱۳۹۷) به صورت فایل pdf

تقویم آموزشی سال تحصیلی ۹۸ـ۹۷ ـ انگلیسی

تقویم آموزشی سال تحصیلی ۹۸ـ۹۷ گروه‌های آموزشی 

برنامه کلاسی نیم سال دوم ( ۹۷-۱۳۹۶)

دریافت برنامه کلاسی نیم سال دوم ( ۹۷-۱۳۹۶)  به صورت فایل پی دی اف 

برنامه کلاسی و تقویم آموزشی سال ( ۹۷-۱۳۹۶)

دریافت برنامه کلاسی نیم سال اول ( ۹۶-۱۳۹۵)  به صورت فایل پی دی اف 

دریافت برنامه کلاسی نیم سال اول ( ۹۶-۱۳۹۵)  به صورت فایل word

دریافت تقویم آموزشی گروه های زبان انگلیسی

دریافت تقویم آموزشی گروه های چینی اسپانیایی پرتغالی روسی و …