آیین‌نامه انضباطی دوره‌های آموزشی جامعه‌المرتضی

  آیین‌نامه انضباطی دوره‌های آموزشی جامعه‌المرتضی

۱-دانش‌پژوهان موظفند رأس ساعت مقرر در کلاس حاضر باشند.

۲-مدت زمان هر جلسه یک ساعت و سی دقیقه است.

۳-دانش‌پژوهان محترم اجازه خروج پیش از موعد از کلاس را ندارند.

۴-حضور دانش‌پژوهان با بیش از ده دقیقه تأخیر در کلاس مجاز نمی­باشد. در ضمن هر ۳ جلسه تأخیر تا ده دقیقه یک جلسه غیبت محاسبه خواهد شد.

۵-سه جلسه غیبت به منزله حذف واحد تلقی شده و دانش پژوه از ادامه تحصیل و نیز شرکت در امتحانات محروم خواهد شد. لازم به ذکر است که هرگونه غیبت می‌بایستی قبلا به صورت کتبی به اطلاع معاونت آموزش رسیده باشد در غیر این صورت به تقاضای دانش پژوهان ترتیب اثر داده نخواهد شد. موارد استثنا باید بلافاصله پس از رفع مشکل کتباًً به اطلاع معاونت آموزش برسد تا بررسی موردی توجیه یا عدم توجیه آن معین گردد.

۶-در صورتی که غیبت دانش پژوه به ۲ جلسه معادل ۴ ساعت در هر کلاس برسد، معاونت آموزش به وی اخطار کتبی خواهد داد.

۷-غیبت در امتحان به منزله نمره صفر بوده و از لحاظ آموزش امکان هیچگونه تجدید نظر وجود نخواهد داشت. دانش پژوهان موظفند برنامه خود را با برنامه امتحانات پایان ترم که قبلاً اعلام و در تابلو اعلانات نصب می­شود، تنظیم نمایند.

۸-نمره قبولی و راه‌یابی به ترم بعد ۱۲ می‌باشد و چنانچه میانگین نمرات از ۱۴ کمتر باشد دانش پژوه مشروط می‌شود.

۹-دانش پژوهانی که نمره قبولی در درسی را احراز ننمایند، موظفند تا ارائه مجدد آن درس از سوی مرکز منتظر بمانند و چنانچه درس مزبور پیش نیاز درس دیگری باشد نمی‌توانند درس جدید را انتخاب نمایند.

۱۰-در اولین جلسه به کمک استاد، فردی از میان دانش پژوهان به عنوان نماینده کلاس جهت هماهنگی­های لازم و همکاری با اداره آموزش مرکز انتخاب خواهد شد.

۱۱-به منظور تسلط و پیشرفت هرچه سریعتر و بیشتر، دانش پژوهان موظفند در کلاس و همچنین در ساختمان مؤسسه حتی­الامکان به زبان خارجی صحبت کنند. بدیهی است آموزش مرکز انتظار دارد دانش پژوهان محترم در این خصوص همکاری و همیاری نمایند.

۱۲-دانش پژوهان موظفند در سه جلسه آغازین هر ترم شرکت نمایند، در غیر اینصورت طبق نظر شورای آموزش در مورد ایشان تصمیم گیری خواهد شد.

۱۳-افرادی که در یک درس، دو بار مردود شوند، از ادامه تحصیل در مرکز محروم خواهند شد. در صورتی که این افراد بخواهند در مرکز تحصیل نمایند، طبق نظر شورای گزینش و آموزش در مورد ایشان تجدید نظر می شود و در صورت توافق شوراهای مذکور این افراد تازه وارد به حساب آمده و باید کلیه مراحل ثبت نام را دوباره از ابتدا آغاز نمایند.

۱۴-دانش پژوهان می توانند انتقادات، پیشنهادات و نظرات خود را درباره استادان، برنامه های آموزشی، فضای آموزشی و غیره، با مسئولان مربوطه به صورت کتبی و یا شفاهی در میان بگذارند و از در میان گذاشتن آن با استادان و ایجاد مزاحمت برای ایشان بپرهیزند.

با تشکر

معاونت آموزش