آخرین مطالب

معرفی

معرفی گردشگری مذهبی و توریسم  (قدیمی‌ترین شاخه‌های گردشگری)

معرفی گردشگری مذهبی و توریسم (قدیمی‌ترین شاخه‌های گردشگری)

معرفی گردشگری مذهبی و توریسم از مهمترین شاخه‌های گردشگری که دارای سهم عمده‌ای از گردشگری و جهانگردی می‌باشد، گردشگری مذهبی می‌باشد. تاریخچه‌ی این نوع گردشگری را می‌توان به قدمت ادیان دانست و بی‌شک از قدیمی‌ترین شاخه‌های گردشگری می‌باشد. سازمان جهانی گردشگری[۱]، مذهب را یکی از قوی‌ترین محرک های گردشگری می‌داند. البته امروزه می‌بایست دامنه گردشگری مذهبی را گسترده تر نمود ... ادامه مطلب »