آخرین مطالب

رویکردها و اهداف

رویکرد ها و اهداف گردشگری مذهبی و توریسم در جامعه المرتضی علیه السلام

رویکرد ها و اهداف گردشگری مذهبی و توریسم صرف زبان دان بودن درانتقال آموزه های دینی کفایت نمی کند. انتقال آموزه های اسلامی به مخاطبینی که پیش زمینه اسلامی و یا هیچ پیش زمینه دینی ندارند، نیازمند بهره گیری از فنون و روش های مناسب می‌باشد. مخاطب شناسی و آشنایی با پیش زمینه های فکری مخاطب، کمک شایانی به ایجاد فضای ... ادامه مطلب »