اعضای شورای سیاست گذاری جامعه المرتضی

DSC02789

اعضای شورای سیاست گذاری جامعه المرتضی علیه السلام عبارتند از :

۱-حجت الاسلام دکتر سید محمدرضا حجازی

۲- حجت الاسلام دکتر سید محمود موسوی

۳-حجت الاسلام  مجید مشکی

۴-حجت الاسلام عبدالمجید  حکیم الهی

۶-حجت الاسلام دکتر نجف لکزایی

۷-حجت الاسلام احمد زادهوش

۸-حجت الاسلام حجت الله داودی

مهمترین سیاست های جامعه المرتضی علیه السلام

goals

 

سیاست ها:
۱)    پرهیز از موازی کاری و ورود به حوزه هایی که متولی خاص دارند مگر در مواقع اعلام نیاز
۲)    پرهیز از ایجاد تنش و ورود به درگیری های قومی، حزبی و قبیله ای در کشورهای هدف
۳)    رعایت وحدت امت اسلامی با بهره گیری از مشترکات

ادامه مطلب