آخرین مطالب

راهبردها

معرفی راهبردهای آموزشی و تبلیغی

معرفی راهبردهای آموزشی و تبلیغی

راهبردهای آموزشی: ۱)    شناسایی و بهره¬مندی از اساتید مجرب و خبرگان تعلیم و تربیت مبلغ از سراسر دنیا ۲)     شناسایی و بهره¬مندی از اساتید و دانشجویانی که قصد ادامه تحصیل یا فعالیت های علمی پژوهشی در خارج از کشور را دارند ۳)    بهینه یابی، برنامه ریزی و بهبود در خصوص آموزش مهارت های تبلیغ ادامه مطلب »