معرفی ارزش ها در جامعه المرتضی علیه السلام

values

۱- اعتقاد و التزام عملی به ثقلین و مبانی فکری اسلام ناب محمدی ص که در مذهب جعفری تبلور یافته است
۲- نگرش هدایت گرایانه و آخرت گرایانه در تمامی فعالیتها به منظور زمینه سازی ظهور حضرت حجت بن الحسن عسکری(عج الله تعالی فرجه الشریف) و هدف غایی قرب و رضای خدا
۳- همراستایی فعالیتها و اهداف با چارچوب مبانی فکری نظام جمهوری اسلامی ایران

ادامه مطلب