آخرین مطالب

اهداف و رویکردها

گزیده ای از اهداف

• تربیت و اعزام طلاب مسلط به زبان جهت تدریس در کرسی های اسلام شناسی دنیا • حضور در عرصه های مختلف فرهنگی • برگزاری کنفرانسها و نشستهای علمی بین المللی • ارتباط و همکاری با مراکز علمی ، پژوهشی دنیا • همکاری علمی ،پژوهشی در موضوعات اسلام شناسی وو شیعه شناسی با مراکز بین المللی اسلامی • انتشار مجلات ... ادامه مطلب »