مطالب توسط مدیر سایت

اهمیت تبلیغ بین الملل در کلام امام خمینی

اگر ما همه زبان ها را برای تبلیغ اسلام بدانیم، عبادتی بزرگ است. ما با زبانِ این جا که    نمی توانیم برای مردم آمریکا و سایر کشورها، مسائل اسلام را بگوییم. امروز اسلام در اکثر کشورها مطرح است. امیدوارم که شما بتوانید اسلام را برای مردم جهان عرضه کنید… . پیشتر احتیاج به زبان، […]

گزیده ای از اهداف

• تربیت و اعزام طلاب مسلط به زبان جهت تدریس در کرسی های اسلام شناسی دنیا • حضور در عرصه های مختلف فرهنگی • برگزاری کنفرانسها و نشستهای علمی بین المللی • ارتباط و همکاری با مراکز علمی ، پژوهشی دنیا • همکاری علمی ،پژوهشی در موضوعات اسلام شناسی وو شیعه شناسی با مراکز بین […]

درباره ی مرکز

درباره ی مرکز: دین مبین اسلام، دینی است جهان شمول که هدف آن سعادت کلیه ابناء بشری می باشد و در این راستا، پرچمدار اصلی ابلاغ پیام جهانی دین مبین اسلام راستین به تک تک مردم جهان، در مرحله اول حوز ههای علمیه می باشند تا با تربیت طلاب، محققان و مدرسان کارآمد در همه […]